Monthly Archives: november 2015

Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa

2 november 2015  
Boeken

In dit boek is de richtlijn opgenomen die hulpverleners ondersteunt bij het opstellen van een terugvalpreventieplan met patiënten met anorexia nervosa. Het boek is in tweeën gedeeld: een deel over terugvalpreventie bij jeugd en bij volwassenen. Bij ieder deel is het werkboek terugvalpreventie toegevoegd, aangepast aan de doelgroep (jeugd of volwassenen). Voor de schrijvers Tamara Berends, Berno van Meijel en Annemarie van…

Lees verder

Eetstoornissen preventie en therapie

2 november 2015  
Boeken

De schrijfster bouwt in dit boek voort op haar in 1987 verschenen dissertatie over anorexia nervosa. Dit is een eetstoornis die zich uit in sterke vermagering. Het spiegelbeeld is boulimia nervosa (perioden van) vraatzucht. Beide hebben te maken met obsessieve fixatie op voeding. De meeste patiënten zijn jonge vrouwen. De stoornissen zijn de laatste tijd meer in de aandacht, deels door de…

Lees verder

Keerpunt in de motivatie voor herstel van een eetstoornis

2 november 2015  
Boeken

Mensen met anorexia en boulimia nervosa ontkennen lange tijd dat ze een eetprobleem hebben, waardoor ze niet gemotiveerd zijn om hun eetgedrag te veranderen en in behandeling te gaan. Maar blijven ze hun eetprobleem ontkennen, ook als ze geconfronteerd worden met allerlei negatieve gevolgen? Of ervaren ze op en gegeven moment een keerpunt waarbij ze gemotiveerd worden voor herstel? Het voorwoord is…

Lees verder

De moed van imperfectie

2 november 2015  
Boeken

Eindelijk een boek waar ik dingen van mijzelf in herkende en waarin geen gouden bergen worden beloofd. Wat het wel geeft zijn praktische tips hoe je op een andere manier tegen jezelf en de dingen om je heen kunt aankijken. Brené Brown vertelt hoe zij erachter kwam wat de rode draad is voor mensen die echt vanuit zichzelf leven. Zij durven toe…

Lees verder
MENU
WEET