Eetstoornissen preventie en therapie

De schrijfster bouwt in dit boek voort op haar in 1987 verschenen dissertatie over anorexia nervosa. Dit is een eetstoornis die zich uit in sterke vermagering. Het spiegelbeeld is boulimia nervosa (perioden van) vraatzucht. Beide hebben te maken met obsessieve fixatie op voeding. De meeste patiënten zijn jonge vrouwen. De stoornissen zijn de laatste tijd meer in de aandacht, deels door de belangstelling van de zijde van het feminisme. In feite zijn het lichamelijke uitingen van psychische problemen. De stoornissen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid; bovendien blijkt een niet gering percentage van de patiënten ooit tot suïcide te komen. Het boek geeft een grondige beschrijving van alle aspecten en met name de behandeling en preventie krijgen veel aandacht. Het boek is goed uitgegeven, leesbaar en het bevat een literatuurlijst en nuttige adressen. Het boek kost € 10 en is via de mail te bestellen bij Greta Noordenbos: Noordenbos@FSW.Leidenuniv.nl.

Uitgever: de Tijdstroom, jaar 1991
Auteur: Greta Noordenbos
Prijs: € 10,-

MENU
WEET