Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa

In dit boek is de richtlijn opgenomen die hulpverleners ondersteunt bij het opstellen van een terugvalpreventieplan met patiënten met anorexia nervosa. Het boek is in tweeën gedeeld: een deel over terugvalpreventie bij jeugd en bij volwassenen. Bij ieder deel is het werkboek terugvalpreventie toegevoegd, aangepast aan de doelgroep (jeugd of volwassenen). Voor de schrijvers Tamara Berends, Berno van Meijel en Annemarie van Elburg, was het overduidelijk dat wanneer de behandeling afgerond werd, patiënten mogelijk wel de moeilijkste periode ingaan met een hoog risico op terugval zonder daar enige begeleiding in te bieden.

Dat kan en moet anders, dachten zij! Tamara geeft aan dat zij binnen Altrecht Eetstoornissen Rintveld sinds 2010 intensief werken met deze richtlijn die beoogt de zelfmanagementvaardigheden van de patiënt maximaal te ondersteunen. “Mensen in de omgeving van de patiënt hebben in eerste instantie vooral een signalerende en bewakende rol. Pas wanneer de verantwoordelijkheid voor (behoud van) herstel niet meer door de patiënt gedragen kan worden, wordt de steun van familieleden en hulpverleners

ingezet.” Vanuit vergelijkbare internationale onderzoeken is bekend dat zo’n 40% van de patiënten met anorexia nervosa na een succesvolle behandeling terugvalt. Tamara meldt nieuwe cijfers: “Recent onderzoek met de richtlijn laat zien dat in een vergelijkbare groep (onder 85 patiënten) het percentage op volledige terugval terug naar 11% gaat. 19% van deze groep ervaart een gedeeltelijke terugval. De kern van de werkwijze van de richtlijn; na de behandeling start het APK-programma (APK = Anorexia Periodieke Keuring), waarin patiënten met een persoonlijk terugvalpreventieplan zeer laagfrequent terugkomen bij Altrecht Eetstoornissen Rintveld om te checken hoe het gaat. Indien een beginnende terugval gesignaleerd wordt, kan de patiënt direct bij zijn/haar eigen behandelaar terecht om volledige terugval te voorkomen.” Als schrijvers, zo licht Tamara toe, zijn zij ervan overtuigd dat juist in de eerste kwetsbare periode van herstel een goede samenwerking tussen de patiënt, haar omgeving en de professional van groot belang is om terugval te voorkomen.

Uitgever: Uitgeverij Van Gorcum, jaar 2010
Auteur: Tamara Berends, Annemarie van Elburg en Berno van Meijel
ISBN: 9789023247296

MENU
WEET