In reactie op het verhaal van de 13-jarige Anne dat onlangs te lezen was in het dagblad Trouw heeft minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, een stuurgroep van psychiaters, psychologen en kinderartsen ingesteld onder de naam Stuurgroep Ketenaanpak Eetstoornissen (K-eet). Want, zegt het ministerie van Volksgezondheid, de zorg voor anorexiapatiënten kan en moet beter om levensbedreigende situaties te voorkomen.

Wachtlijst

Anne stond maanden op de wachtlijst voordat ze in aanmerking kwam voor een deskundige behandeling voor haar eetstoornis anorexia, terwijl haar situatie steeds kritieker werd. Volgens K-eet werkt de manier waarop de zorg voor mensen met een eetstoornis is georganiseerd al langer niet goed. Hoe langer patiënten moeten wachten op behandeling, hoe ernstiger de eetstoornis vaak wordt en daarmee neemt de kans op herstel af. Het is in eerste instantie de bedoeling is dat de stuurgroep de meest urgente problemen gaat aanpakken, door bijvoorbeeld tijdelijk extra behandelplekken te realiseren. Daarnaast wordt verwacht dat zij met structurele verbeteringen gaan komen over de hele linie van de eetstoorniszorg, vanaf de signalering en de eerste behandeling tot en met de nazorg. 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

MENU
WEET