Zondag 2 juni vond de NAE Socialwalk plaats. Deze werd door de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) georganiseerd in het kader van de ‘World Eating Action Day’. Ongeveer 130 deelnemers namen deel aan de wandeling door Park Sonsbeek te Arnhem. Veel verschillende partijen waren aanwezig, waaronder het Leontienhuis, Stichting JIJ en Dalisay Recovery. Ook het bestuur van Weet liep mee.

Voorafgaand aan de wandeling werden er verschillende toespraken gehouden waarin de sprekers hun ervaringen met eetstoornissen en de behandeling ervan bespraken, zij benadrukten vooral de verbeteringen die noodzakelijk worden geacht in de eetstoorniszorg en het belang van meer aandacht voor eetstoornissen.

Het startschot voor de wandeling werd gegeven door Marielise Reuchlin en Jo Caris, de ouders van Emma Caris. Alle deelnemers waren in het paars, zowel patiënten en naasten als hulpverleners, van professoren tot ervaringsdeskundigen. Iedereen werd zo symbolisch gelijk aan elkaar gesteld en er heerste een sterk gevoel van saamhorigheid. De groep viel op en trok veelvuldig de aandacht van andere aanwezigen in het park. Zij stelden vragen, er ontstonden gesprekken en sommigen liepen een stukje mee. Dit kwam het doel, aandacht vragen voor eetstoornissen, ten goede. De organisatie kijkt dan ook tevreden terug. Het was een goede eerste editie, al bestaat er wel de wens om in de toekomst verder te groeien.

Eric van Furth, voorzitter NAE, sloot de dag af met de woorden:

“Ik hoop dat we dit kunnen voortzetten, dat we hier volgend jaar allemaal weer samen zijn en dat iedereen dan nog iemand meeneemt.”  

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

MENU
WEET