Positieve psychologie in de praktijk

Van klacht naar kracht is de kern van positieve psychologie, een stroming die in Amerika rond de eeuwwisseling ontstond. Het eerste deel van het boek beschrijft een aantal persoonlijke kwaliteiten, zoals optimisme, hoop, zelfrespect en geluk. Het goede nieuws is: deze positieve kwaliteiten zijn door training aan te leren. Het boek staat vol met oefeningen: tel je zegeningen en schrijf die aan het einde van de dag op, dit maakt je sterk en veerkrachtig. Andere oefeningen helpen je om negatieve gedachten over jezelf om te buigen naar positieve gedachten.

Het tweede deel van het boek gaat over de toepassingen van positieve psychologie en is gericht op hulpverleners. Centraal staat de verschuiving van probleemgerichte naar oplossingsgerichte therapieën: door gebruik te maken van iemands sterke kanten en positieve ervaringen wordt de weerbaarheid van de cliënt versterkt. Dit kan een positief effect hebben op de behandeling, of zelfs een preventieve werking hebben tegen klachten.

Een goed leesbaar boek, dat vele wetenschappelijke inzichten toegankelijk maakt, ook voor de geïnteresseerde leek.

Uitgever: Hogrefe Uitgevers Bv, jaar 2016
Auteur:Frederike Bannink
ISBN: 9789079729173
Prijs: € 25,-

MENU
WEET