Protocol positieve lichaamsbeleving

Een negatieve lichaamsbeleving speelt vaak een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een eetstoornis en het in stand houden daarvan. Voor herstel en om de kans op terugval te verkleinen, is het daarom van belang om te werken aan een positievere beleving van het eigen lichaam.

Het Protocol positieve lichaamsbeleving is geen zelfhulpboek, maar een handleiding voor behandelaren. Na een theoretische onderbouwing wordt het protocol gedetailleerd uitgewerkt per therapiesessie. Overzichtelijk en toegankelijk. Belangrijke onderdelen zijn de lichaamsexposure voor een spiegel en oefeningen waarbij de cliënten zichzelf op een positieve manier gaan vergelijken met anderen. Daarbij worden ze gestimuleerd om naast uiterlijke aspecten ook te gaan focussen op de functionele, tactiele en symbolische beleving van hun lichaam.

In het begin is het oefenen voor de cliënten onwennig, maar uit ervaring is gebleken dat de methode werkt. Door de werking van de therapie te begrijpen en te blijven oefenen, kan iedereen leren om de positieve kanten van zijn lichaam te zien en benoemen.

Tekst: Tineke Kuipers

Uitgever: Boom, jaar 2018
Auteur: Marlies Rekkers & Saskia van Gulik
ISBN: 978-94-610-5628-3
Prijs: € 17,95

MENU
WEET