Let op mijn woorden

‘Let op mijn woorden’ is een roman over Lise die met haar jongere broertje opgroeit in een gezin vol onbegrip en jaloezie. Haar ruziënde alcoholistische vader en praatgrage moeder leunen op Lise die alles voor iedereen goed probeert te doen. Ze is eenzaam, onzeker en raakt verzeild in verkeerde liefdesrelaties. Eenmaal volwassen ontwikkelt ze anorexia – haar kracht en houvast in een wereld waar ze niet goed in meekomt.

Naast een onderhoudend verhaal geeft dit boek je een heldere indruk van hoe het is om anorexia te hebben. Vanuit haar eigen ervaring weet de schrijfster dit thema zo neer te zetten dat je met Lise meeleeft. Je voelt haar gemis van liefde en veiligheid en ziet hoe dit zijn sporen nalaat in haar latere leven.

De triestheid van het verhaal wordt benadrukt door poëtische zinsneden als: ‘Er viel een kapotte stilte’ en ‘In haar blik verwilderde tuinen’. Griet Op de Beeck toont daarmee echte schrijfkunst en heeft een boek neergezet dat je hart raakt – intens treurig en meeslepend tot het eind.

Tekst: Tineke Kuipers

Uitgever: Prometheus, jaar 2019
Auteur: Griet Op de Beeck
ISBN: 978-90-446-3616-1
Prijs: € 19,99

MENU
WEET