Minder symptomen van een eetstoornis bij hogere emotionele stabiliteit

Jezelf een peptalk geven, jezelf kalmeren door te zeggen dat het wel goed komt of zo erg nog niet is, voor de één makkelijker dan voor de ander.
In de psychologie wordt wel gesproken over ’emotional self efficacy’. Een term die moeilijk in het nederlands te vertalen is maar ongeveer neerkomt op het vermogen om te herstellen naar een stabiele emotionele status bij negatieve ervaringen (Hessler and Katz, 2010 and Muris, 2001).

Onderzoek onder high school studenten in het zuiden van de Verenigde Staten heeft uitgewezen dat eetgestoord gedrag geassocieerd is met een lagere ’emotional self efficacy’. Eetgestoord gedrag wordt gezien als een voorloper van een door een arts vastgestelde eetstoornis (Forman-Hoffman, 2004). Voorbeelden zijn het gebruik van laxeermiddelen, braken, het skippen van maaltijden en het gebruik van dieetpillen.

Een mogelijke verklaring voor de resultaten zou kunnen zijn dat jongeren met een hogere ’emotional self efficicay’ ook een beter lichaamsbeeld hebben. Een andere mogelijke verklaring is dat deze jongeren ook beter in staat zouden zijn om weerstand te bieden tegen sociale en culturele druk om slank te zijn. Hiervoor is nog verder onderzoek nodig. De onderzoekers pleiten in ieder geval voor het afnemen van vragenlijsten die de ’emotional self efficacy’ meten bij de behandeling van en onderzoek naar eetstoornissen.

Zullig KJ, Matthews-Ewald MR, Valois RF, Weight perceptions, disordered eating behaviors, and emotional self-efficacy among high school adolescents. Eat Behav. 2015 Nov 17;21:1-6. doi: 10.1016

MENU
WEET