Pesten en symptomen van een eetstoornis

Uit eerder onderzoek is gebleken dat slachtoffers van pestgedrag een hoger risico hebben op lichamelijke(1) en mentale problemen(2) dan jongeren die niet gepest worden. Onderzoekers van het Duke University Medical Center in Durham hebben onderzocht of de negatieve effecten van pestgedrag ook leiden tot eetgestoord gedrag. Onder een grote groep jongeren van 9 tot 25 jaar is gekeken naar aanwezigheid van symptomen van zowel anorexia als boulimia nervosa, zoals angst om aan te komen, gestoord lichaamsbeeld, lijnen en braken. Deze symptomen zijn vergeleken tussen pesters, slachtoffers en slachtoffers die zelf ook pesten. Slachtoffers vertoonden vaker symptomen van zowel anorexia als boulimia en hadden een hoger risico op binge-eating. In de groep van zogenaamd ‘pestende-slachtoffers’ kwam binge-eating en braken vaker voor. Volgens de onderzoekers kan dit mogelijk verklaard worden door depressieve gevoelens en angstklachten. Zij pleiten dan ook voor een goede aanpak van pesten door zowel scholen, ouders en professionele hulpverleners. Ook in de behandeling van eetstoornissen zou aandacht besteed moeten worden aan cognities en emoties rondom pestgedrag.

Bron: Copeland, W. E., Bulik, C. M., Zucker, N., Wolke, D., Lereya, S. T. and Costello, E. J. (2015), Does childhood bullying predict eating disorder symptoms? A prospective, longitudinal analysis. Int. J. Eat. Disord., 48: 1141–1149. doi: 10.1002/eat.22459

1 Gini G, Pozzoli T. Association between bullying and psychosomatic prob-lems: A meta-analysis. Pediatrics 2009;123:1059–1065.6. Reijntjes A, Kamphuis JH, Prinzie P, Telch
MJ.
2 Peer victimization and inter-nalizing problems in children: A meta-analysis of longitudinal studies. ChildAbuse Neglect 2010;34:244–252.

MENU
WEET