WEET

WEET is de Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen. Wij richten ons zowel op mensen met een eetstoornis als op hun omgeving. WEET streeft naar verbetering van de behandeling voor mensen met een eetstoornis:

  • Het leveren van maatwerk binnen de behandeling, iedereen is anders
  • Meer persoonlijke aandacht in de behandeling, kijken naar de persoon achter de eetstoornis en aandacht voor comorbiditeit
  • Mensen met een eetstoornis en hun omgeving voelen zich erkend en gehoord en als gehele persoon gezien

WEET draagt hieraan bij door zich te richten op:

  • Belangenbehartiging: de stem van mensen met een eetstoornis en hun omgeving in te brengen in al haar contacten met partijen in de zorgketen en door partijen in de zorgketen met elkaar te verbinden.
  • Informatieverstrekking: WEET is belangeloos en biedt onafhankelijke informatie over eetstoornissen
  • Lotgenotencontact: Waardevol contact tussen lotgenoten organiseren

De functie

WEET is op zoek naar een bestuurslid Communicatie. Dit bestuurslid is eindverantwoordelijk voor:

  • Het WEET magazine;
  • De WEET nieuwsbrief;
  • De WEET website;
  • De social media pagina’s van WEET op Facebook, Instagram en LinkedIn.

Voor elk van deze communicatiekanalen zijn er vrijwilligers (voor het magazine is er een coördinator die vrijwilligers aanstuurt), die ervoor zorgen dat het bestuurslid hen op hoofdlijnen kan aansturen. Je bent als bestuurslid Communicatie het aanspreekpunt voor deze vrijwilligers, en leest mee met de laatste versies van het magazine en de nieuwsbrief.

Je zorgt ervoor dat de inhoud van deze communicatiekanalen op elkaar zijn afgestemd, en past bij de missie en visie van WEET.
WEET werkt voor de vormgeving samen met mediabureau MEO, een sociale onderneming die mensen in dienst heeft met een arbeidsbeperking.

Het bestuur van WEET

Het bestuur van WEET bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een algemeen bestuurslid en een bestuurslid Communicatie. Samen zetten zij de koers uit van WEET, en bepalen de speerpunten van het komend jaar. Hierbij luisteren zij goed naar wat de leden van WEET aangeven als belangrijk.

Wie zoeken wij?

Je hebt affiniteit met eetstoornissen en je kunt je vinden in waar WEET voor staat. Je hebt daarnaast ook affiniteit met communicatie en met besturen.

Wat vragen wij?

Je bent bereid je een aantal uren per maand (gemiddeld 20) in te zetten als vrijwilliger voor WEET. We vragen je om maandelijks aanwezig te zijn bij de bestuursvergaderingen, deze vinden ofwel in Amersfoort, ofwel online plaats. Daarnaast onderhoud je regelmatig contact met de vrijwilligers van het WEET magazine, de WEET nieuwsbrief, de website en de social media kanalen

Wat bieden wij?

WEET draait volledig op vrijwilligers. Vrijwilligers van WEET krijgen volledige onkostenvergoeding en hebben toegang tot een ruim aanbod aan scholingen en worden afhankelijk van de werkzaamheden begeleid in de vorm van intervisie en / of supervisie.

Heb je interesse en spreekt de functie jou aan? Stuur dan je CV en een korte motivatie naar vrijwilligerscoordinator@weet.info. We zien je reactie met veel nieuwsgierigheid tegemoet.

MENU
WEET