WEET

WEET is de Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen. Wij richten ons zowel op mensen met een eetstoornis als op hun omgeving.De missie van WEET is om vanuit een onafhankelijke positie actief bij te dragen aan de verbetering van de zorg voor en kwaliteit van leven van mensen met een eetstoornis en hun naasten.WEET geeft vorm aan de missie door:

  • Het bieden van onafhankelijke informatie via diverse platformen, zoals het magazine, de website, nieuwsbrieven, social media, campagnes en drukwerk;
  • Het organiseren van lotgenotencontact door middel van de telefonische hulplijn, het forum en bijeenkomsten;
  • De stem van de patiënten en hun naasten op te halen middels bijeenkomsten, vragenlijsten,een ledenpanel en algemene ledenvergaderingen. Deze stemmen brengen we in bij de betrokken partijen in het veld, zoals het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars, gemeenten,behandelaren en samenwerkingspartners. WEET heeft hierbij een verbindende maar kritische rol.

We hanteren hierbij onder meer de volgende toekomstbeelden, die we hebben ontleend aan de stem van de patiënt en hun naasten:

  • Mensen met een eetstoornis en hun naasten voelen zich erkend en gehoord en als gehele persoon gezien.
  • Behandelingen van mensen met een eetstoornis zijn op maat. Iedere persoon is anders en daar wordt rekening mee gehouden in de behandeling.
  • Behandelaren hebben meer aandacht voor de persoon(lijke problematiek) achter de eetstoornis en voor co-morbiditeit.

De functie

WEET is op zoek naar een bestuurslid Communicatie. Dit bestuurslid is eindverantwoordelijk voor:

  • Het WEET magazine;
  • De WEET nieuwsbrief;
  • De WEET website;
  • De social media pagina’s van WEET op Facebook, Instagram en LinkedIn.

Voor elk van deze communicatiekanalen zijn er vrijwilligers (voor het magazine is er een coördinator die vrijwilligers aanstuurt), die ervoor zorgen dat het bestuurslid hen op hoofdlijnen kan aansturen. Je bent als bestuurslid Communicatie het aanspreekpunt voor deze vrijwilligers, en leest mee met de laatste versies van het magazine en de nieuwsbrief.

Je zorgt ervoor dat de inhoud van deze communicatiekanalen op elkaar zijn afgestemd, en past bij demissie en visie van WEET. WEET werkt voor de vormgeving samen met mediabureau MEO, een sociale onderneming die mensen in dienst heeft met een arbeidsbeperking.

Het bestuur van WEET

Het bestuur van WEET bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een algemeen bestuurslid en een bestuurslid Communicatie. Samen zetten zij de koers uit van WEET, en bepalen de speerpunten van het komend jaar. Hierbij luisteren zij goed naar wat de leden van WEET aangeven als belangrijk.

Wie zoeken wij?

Je hebt affiniteit met eetstoornissen en je kunt je vinden in waar WEET voor staat. Je hebt daarnaast ook affiniteit met communicatie en met besturen.

Wat vragen wij?

Je bent bereid je een aantal uren per maand (gemiddeld 20) in te zetten als vrijwilliger voor WEET. We vragen je om maandelijks aanwezig te zijn bij de bestuursvergaderingen, deze vinden ofwel in Amersfoort, ofwel online plaats. Daarnaast onderhoud je regelmatig contact met de vrijwilligers van het WEET magazine, de WEET nieuwsbrief, de website en de social media kanalen

Wat bieden wij?

WEET draait volledig op vrijwilligers. Vrijwilligers van WEET krijgen volledige onkostenvergoeding en hebben toegang tot een ruim aanbod aan scholingen en worden afhankelijk van de werkzaamheden begeleid in de vorm van intervisie en / of supervisie.

Heb je interesse en spreekt de functie jou aan? Stuur dan je CV en een korte motivatie naar vrijwilligerscoordinator@weet.info. We zien je reactie met veel nieuwsgierigheid tegemoet.

MENU
WEET