Campagne vroegsignalering

Al langere tijd stond er een campagne omtrent de vroegsignalering van eetstoornissen op het programma. De voorbereidingen hiervan zijn in volle gang. Het doel van deze campagne is het vaker eerder signaleren van eetstoornissen en het vergroten van de bespreekbaarheid van eetstoornissen.

Uit zowel onderzoek als praktijk blijkt namelijk dat hoe eerder een eetstoornis wordt gesignaleerd, hoe beter deze te behandelen is en hoe groter de kans op herstel is. Vroegsignalering is het meest relevant in de leeftijdsgroep van 12 tot en met 25 jaar. Deze campagne richt zich daarom op hen die met deze jongeren in aanraking komen, denk hierbij aan docenten, begeleiders, ouders en leeftijdsgenoten.

Om te bepalen waar de behoeften van deze doelgroep liggen en wat de inhoud van de campagne zal gaan zijn, wordt er momenteel een klein interviewonderzoek verricht. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zullen relevante vervolgstappen worden genomen. Momenteel zijn we nog op zoek naar tutoren en/of mentoren, begeleiders van (sport)verenigingen, scholieren en studenten die in deze rol eens in aanraking zijn gekomen met eetstoornissen.

Bent u of kent u iemand op wie dit van toepassing is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u bereid bent deel te nemen aan het interviewonderzoek. U kunt hiervoor contact opnemen via mailadres communicatie@weet.info.

MENU
WEET