Vroege impact van COVID-19 op mensen met een eetstoornis:Een survey van ±1000 mensen in de Verenigde Staten en Nederland.

Tekst: Esmée Venema
WEET magazine editie 19 – September 2020

In totaal hebben 511 Amerikaanse en 510 Nederlandse mensen deelgenomen aan een online enquête die de impact van COVID-19 onder mensen met een eetstoornis onderzocht. Hierbij werd gekeken naar impact op de huidige omstandigheden, eetstoornissymptomen, eetstoornis behandeling en het algeheel welbevinden. De coronapandemie heeft zowel psychische als mentale

gevolgen voor de gezondheid. Ongeveer één op de drie Amerikanen had last van angst- en depressiesymptomen eind mei 2020. De gevolgen van de pandemie zijn nog heviger bij mensen die al bekend waren met een mentale aandoening. Een onderzoek uitgevoerd in China liet zien dat mensen die een psychiatrische aandoening hadden voor de COVID-19 pandemie tijdens de piekuitbraak meer last hadden van depressie, angst en posttraumatische stress symptomen dan voor de uitbraak.

De coronapandemie heeft zowel psychische als mentale gevolgen voor de gezondheid

Door de maatregelen die genomen werden door de overheid om verdere besmetting te voorkomen werden supermarkten gehamsterd waardoor er minder eten en minder opties beschikbaar waren. Uit onder andere interviews kwam naar voren dat dit bij mensen met Binge Eating Disorder (BED) een toegenomen eetbuidrang ten gevolge kon hebben. Bij mensen met Anorexia Nervosa (AN) of Restrictieve Voedsel Inname Stoornis (ARFID) die al een gelimiteerde hoeveelheid voedsel nuttigen en vaak ook merk-specifi eke producten aten, zorgde dit voor nog restrictiever eetgedrag.

Daarnaast was er een verandering in de beschikbaarheid van eetstoornisbehandeling en sociale steun wat de kwaliteit van de behandeling negatief beïnvloed, terugval veroorzaakt en andere symptomen die gepaard gaan met de stoornis verergeren. Het doel van de enquête was om de impact van COVID-19 bij mensen met een eetstoornis in kaart te brengen en de behandelingsbehoeften te beschrijven. Dit werd gedaan aan de hand van vragenlijsten die verstuurd werden tussen 17 april en 15 mei in Nederland en 8 april en 6 mei 2020 in de Verenigde Staten.

Resultaten

De gemiddelde leeftijd was tussen de 16 en zelfs tot over de 60 jaar. Het merendeel van de populatie was vrouw en had anorexia nervosa. De grootste angsten van de Nederlandse deelnemers ten gevolge van de COVID-19 pandemie was de angst om aan te komen, meer behoefte om te bewegen en een angst wat er zou gebeuren als ze besmet zouden raken. Wat betreft de behandeling rondom de eetstoornis hadden de Nederlandse deelnemers meer behoefte aan structuur, persoonlijk face-to-face contact en iemand om mee te praten tijdens de pandemie. Een positief gevolg was dat één op de drie Nederlandse deelnemers vond dat de pandemie heeft geleid tot positieve veranderingen in hun leven. Ze voelden zich meer relaxed en meer gesteund door familie en vrienden waardoor ze zich beter konden verzetten tegen eetstoornisgedachten en meer motivatie hadden voor herstel.

Bron:

Termorshuizen J, Watson H, Thornton L, Borg S, Flatt R, MacDermod C et al. Early Impact of COVID-19 on Individuals with Eating Disorders: A survey of ~1000 Individuals in the United States and the Netherlands. 2020;.


Dit is een artikel uit WEET magazine. Als lid ontvang je 3x per jaar het WEET magazine en steun je onze activiteiten op het gebied van informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Meer informatie over lidmaatschap vind je onder Steun WEET.

MENU
WEET