Update Campagne Vroegsignalering

WEET is druk bezig met de ontwikkeling van een campagne rondom vroegsignalering en bespreekbaar maken. Met vroeg bedoelen we ook echt vroeg. Wanneer mensen met klachten bij de huisarts komen is een eetstoornis immers vaak al geruime tijd sluimerende. De meeste eetstoornissen ontstaan in de leeftijdsklasse van vroege tiener tot vroege twintiger. De campagne richt zich op mensen die vanuit hun persoonlijke of werkrelatie intensief betrokken zijn bij deze risicogroep en daarom een rol kunnen spelen in de vroegsignalering. Denk bijvoorbeeld aan docenten, ouders, vrienden en studiegenoten. Onderdeel van de campagne zijn vier korte films waarin een realistisch scenario wordt vertoond en belicht vanuit diverse kanten. De scripts zijn op 13 januari besproken met een groep ervaringsdeskundigen en worden nu verder uitgewerkt. We houden jullie op de hoogte!

MENU
WEET