WEET Algemene ledenvergadering

18 juni 2022 11:00 - 12:30  

Op 18 juni 2022 is er de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Op de agenda staan in ieder geval het benoemen van een nieuw bestuur, de verantwoording over 2021 en de plannen en begroting voor 2022.

Reserveer deze datum vast in je agenda (of machtig een lid om namens jou te stemmen als je niet aanwezig kunt zijn).

Nadere informatie volgt nog.

MENU
WEET