Algemeen nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 18 juni 2022

9 mei 2022  
Algemeen nieuws

Beste leden, Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van WEET op 18 juni 2022. Hierbij de agenda en wat praktische informatie. De vergaderstukken vindt u begin juni via onze website: www.weet.info. Datum: Zaterdag 18 juni 2022 Aanvang: 10.00 uur Locatie: PGO Support, Daltonlaan 600, 3584 BK Utrecht AGENDA Opening Vaststelling van de agenda en mededelingen Vaststelling notulen ALV juni…

Lees verder

ALV verplaatst naar 18 juni

28 april 2022  
Algemeen nieuws

Beste leden van WEET, Een tijdje geleden stelden we jullie op de hoogte van de recente bestuursontwikkelingen binnen WEET en de mede naar aanleiding daarvan geplande Algemene Ledenvergadering. We nodigden jullie toen uit voor zaterdag 7 mei. Inmiddels is gebleken dat deze datum vanwege de lopende bestuursoverdracht niet haalbaar is. Om te waarborgen dat iedereen voldoende tijd heeft de vergadering voor te…

Lees verder

WACHTTIJDOVERBRUGGING BIJ EETSTOORNISSEN


ALS HULP OP ZICH LAAT WACHTEN… Door: Juliët Holtschlag Een eetstoornis… Een strijd om calorieën, een strijd om gewicht, een strijd om leven. Dat is wat er zich al jaren in mijn hoofd afspeelt wanneer ik in het najaar van 2017 besluit hulp te gaan zoeken. Na jaren met perioden van eetbuien en diëten is mijn eetstoornis omgeslagen in anorexia nervosa. Op…

Lees verder

MIND start petitie tegen bezuinigingen jeugdzorg

25 januari 2022  
Algemeen nieuws

MIND en vele andere bij de jeugdzorg betrokken partijen vinden de door de nieuwe regering geplande bezuinigingen op de jeugdzorg onacceptabel. Met een petitie hoopt MIND deze bezuinigingsplannen te stoppen. In plaats van bezuinigen is investeren in de jeugdzorg broodnodig. Cijfers over hoge druk op de jeugdzorg door ernstige eetstoornissen en suïcidaliteit spreken voor zich. Lange wachtlijsten vergroten de ernst en de…

Lees verder

Enquête pro-anasites

10 januari 2022  
Algemeen nieuws

Studenten van de Fontys hogeschool voor de journalistiek hebben een enquête gemaakt over pro-ana websites. Pro-ana websites zijn schadelijke sites die eetgestoord gedrag zoals bij anorexia nervosa promoten. WEET vindt samen met het ministerie van VWS en andere organisaties dat we deze sites moeten aanpakken en levert dan ook een belangrijke bijdrage aan de Actie agenda pro-ana. Zo werkt WEET samen met…

Lees verder

Campagnesite “hetgaatnietovereten.nl” gelanceerd

30 december 2021  
Algemeen nieuws

Zoals je hebt kunnen lezen in onze nieuwsbrief van juni 2021 zijn we aan de slag voor de campagne vroegsignalering. We hebben als patiëntenvereniging een speciale campagnewebsite opgezet, hetgaatnietovereten.nl. Hier vind je concrete voorbeelden van signalen die je op zou kunnen pikken van iemand in je naaste omgeving die misschien een beginnende eetstoornis heeft. En handvaten voor hoe je een gesprek hierover…

Lees verder

Van Professionals

23 december 2021  
Algemeen nieuws

Niet heel lang geleden werd bekend gemaakt dat de aanmeldingen voor een eetstoorniskliniek met 63% zijn gestegen. Steeds meer mensen die te maken hebben met een eetstoornis zoeken dus hulp, maar vaak is dit pas op het moment dat de situatie al als ernstig beschouwd wordt. Deze groep komt vervolgens op een wachtlijst te staan of belanden zelfs in het ziekenhuis in…

Lees verder

Vroegsignalering garandeert nog geen snelle behandeling

22 december 2021  
Algemeen nieuws

Dr. Greta Noordenbos Momenteel wordt veel aandacht besteed aan vroegtijdige signalering van eetstoornissen door zowel de patiëntenvereniging WEET als door een speciale commissie van de Gezondheidsraad. Ook huisartsen worden in hun opleiding beter getraind om eetstoornissen vroegtijdig te diagnosticeren. Dat zijn allemaal zeer positieve initiatieven, want uit allerlei onderzoek blijkt dat hoe eerder een eetstoornis wordt gesignaleerd en behandeld hoe groter de…

Lees verder
MENU
WEET