Onderzoek & hulpbronnen

Greta Noordenbos – een eetstoornis overwinnen, kan dat?

Greta Noordenbos heeft diverse artikelen en boeken over preventie en herstel van eetstoornissen geschreven. Ze werkt op de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Leiden en is expert op het gebied van eetstoornissen.Dit boek is bedoeld voor zowel behandelaars als cliënten en hun familie, partners en vrienden. Het geeft op basis van wetenschappelijk onderzoek antwoord op de meest gestelde vragen over behandeling…

Lees verder


Mannelijke fitnessers vaker verstoord lichaamsbeeld en eetproblemen

Het aantal mannen met eetstoornissen neemt jaarlijks toe. Drie Australische onderzoekers uit Queensland deden onderzoek naar het verschil in lichaamsbeleving en eetproblemen tussen mannen die wel regelmatig fitnessen en mannen die niet naar de sportschool gaan.  De resultaten geven weer dat fitnessfanaten ontevredener zijn over hun lichaam en vaker problemen hebben met eten. Zij vertonen daarnaast ook meer symptomen die voorboden kunnen…

Lees verder


Onderzoek naar anorexia en autisme: is er een link?

De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar een eventueel verband tussen autisme en anorexia. Onderzoekers vermoeden dat vrouwen met (wellicht niet herkend) autisme een groter risico lopen om anorexia te ontwikkelen. Een belangrijke noot hierbij is dat autisme zich bij vrouwen heel anders manifesteert dan bij mannen en vaak pas gediagnosticeerd wordt bij volwassenen. Vaak worden er bij vrouwen eerst…

Lees verder


Pesten en symptomen van een eetstoornis

Uit eerder onderzoek is gebleken dat slachtoffers van pestgedrag een hoger risico hebben op lichamelijke(1) en mentale problemen(2) dan jongeren die niet gepest worden. Onderzoekers van het Duke University Medical Center in Durham hebben onderzocht of de negatieve effecten van pestgedrag ook leiden tot eetgestoord gedrag. Onder een grote groep jongeren van 9 tot 25 jaar is gekeken naar aanwezigheid van symptomen van…

Lees verder


Minder symptomen van een eetstoornis bij hogere emotionele stabiliteit

Jezelf een peptalk geven, jezelf kalmeren door te zeggen dat het wel goed komt of zo erg nog niet is, voor de één makkelijker dan voor de ander.In de psychologie wordt wel gesproken over ’emotional self efficacy’. Een term die moeilijk in het nederlands te vertalen is maar ongeveer neerkomt op het vermogen om te herstellen naar een stabiele emotionele status bij…

Lees verder


Eerste meting NER

Eetproblemen hebben gevolgen voor deelname arbeidsmarkt en maatschappij; resultaten van de eerste meting van Nederlands Eetstoornissen Register Eetproblemen of een eetstoornis hebben gevolgen op verschillende aspecten van het leven. Zo zijn er gevolgen op de arbeidsmarkt, op het sociale leven en op het algemeen welbevinden. De meeste mensen met eetproblematiek – nu of in het verleden – geven aan niet voldoende te…

Lees verder


Aanbevelingen van ouders voor verbetering van de behandeling van eetstoornissen

Dit onderzoek gaat over de ziekte- en behandelingsgeschiedenissen van patiënten die zijn overleden aan de directe en/of indirecte gevolgen van hun eetstoornis, vooral anorexia nervosa. Het onderzoeksrapport vormt een belangrijk document voor verbeteringen in de zorg voor de vaak nog jonge eetstoornispatiënten en voor de omgang met hun naastbetrokkenen. Aan dit onderzoek hebben ouders meegewerkt die na een lange en heftigestrijd tegen…

Lees verder


MENU
WEET