Steun WEET

WEET is een vereniging die door vrijwilligers draaiende wordt gehouden. Om de kennis en zorg rondom eetstoornissen te verbeteren zijn wij op zoek naar jouw bijdrage. Als de visie van WEET jou aanspreekt en je wil graag onderdeel zijn van een groeiende landelijke patiëntenvereniging rondom eetstoornissen dan zijn er verschillende mogelijkheden:  

Word lid

Als lid van WEET heb je stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV), daarnaast kun je deel uitmaken van het ledenpanel. Op deze manier ben je betrokken bij het verbeteren van de zorg voor eetstoornissen. Ook ontvang je het WEET magazine met interessante informatie, interviews en recensies.  

Klik hier voor het inschrijfformulier

Kosten van het lidmaatschap per jaar

Standaard lidmaatschap: 25,- 
Toeslag indien geen automatische incasso: 5,- 
Toeslag voor ontvangst magazine buiten Nederland: 15,- 

Bij aanmelding voor het lidmaatschap in een lopend kalenderjaar wordt de contributie per kwartaal berekend. Wanneer je het lidmaatschap wil opzeggen betaal je voor het gehele lopende kalenderjaar. Met de ledencontributies en de overige inkomstenbronnen uit subsidies financieren we het magazine, informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Mocht je het jaarverslag en de jaarrekening willen inzien dan kan dat hier.  Bij vragen over het lidmaatschap kun je contact opnemen via ledenadministratie@weet.info.
 

Wie kunnen lid worden?

Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden. Rechtspersonen zoals bv’s, verenigingen en stichtingen kunnen wel donateur worden, dit stellen we erg op prijs. Donateurs ontvangen ook het magazine. Het grootste verschil tussen leden en donateurs is dat alleen leden stemrecht op de ALV hebben. Omdat een patiëntenvereniging als belangrijke kerntaak belangenbehartiging heeft, is het lidmaatschap bedoeld voor mensen die een eetstoornis hebben of hebben gehad en voor ouders of naasten. 

Word donateur

Fijn dat je wilt doneren aan WEET. Dankzij donaties kunnen we belangrijke activiteiten ontplooien en/of voortzetten. Wil je regelmatig op de hoogte gehouden worden over waar we mee bezig zijn, abonneer je dan op de nieuwsbrief!

Ga naar de doneer-pagina!

WEET is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties aftrekbaar kunnen zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Doneer je vanuit een bv, dan is de gift aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting tot een bepaald maximum. Er is geen minimum. Klik hier voor meer informatie.
Doneer je privé of als zzp’er, dan liggen de belastingregels iets anders. Gewone giften zijn dan pas aftrekbaar boven een drempelbedrag van 1% van je inkomen. Bij periodieke gift, die je vastlegt in een overeenkomst, geldt deze drempel niet. Voor periodieke giften hebben wij een standaard formulier van de Belastingdienst. Klik hier voor meer belastinginformatie over doneren als particulier.

Vrijwilligersvacatures

WEET is op zoek naar vrijwilligers die op professionele wijze bij kunnen dragen aan het bouwen van een sterke landelijke patiëntenvereniging rond eetstoornissen. Als vrijwilliger mag je kosteloos lid worden van WEET en daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan verschillende cursussen.

Denk jij dat jij op een professionele manier kunt bijdragen? Dan horen wij graag van jou. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, bijvoorbeeld voor het magazine, de hulplijn en het ledenpanel. We willen graag met jou in contact komen. Stuur een bericht naar de de vrijwilligerscoördinator over hoe je zou willen bijdragen (en voeg jouw CV bij), vrijwilligerscoordinator@weet.info.  We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Klik hieronder voor de vrijwilligers die wij in ieder geval willen vinden:  

Bestuur:

Penningmeester

Vrijwilligers

Coördinator vrijwilligers

Hulplijn: 

Geen vacatures

Belangenbehartiging

Belangenbehartiger (betaalde functie)

PR-commissie

Coördinator communicatie

Website beheer

Grafische vormgeving

Eenmalige financiële bijdrage

Naast het steunen van onze vereniging via lidmaatschap of donateurschap is het ook mogelijk onze vereniging eenmalig een financiële bijdrage over te maken. Een bijdrage kunt u overmaken op ons rekeningnummer NL56 INGB 0006 55 41 75 tnv WEET Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen.

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester via penningmeester@weet.info.

Weet heeft een ANBI status. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst:

Kamer van Koophandel nummer:  60791292
Bankrekening nummer:  NL56 INGB 0006 5541 75
BIC NR: INGBNL2A
RSIN nummer: 854061241

MENU
WEET