Wat kun jij doen?

Het lijkt misschien nu niet zo, maar het is écht mogelijk om van eetproblemen of een eetstoornis af te komen. Een leven dat niet alleen om eten draait, waarin je weer volop kunt genieten van mooie dingen; écht, dat is ook voor jou bereikbaar. Maar hier is wel hulp voor nodig. Van mensen om je heen, maar vaak ook professionele hulp.

Een eetstoornis is een ingewikkeld probleem omdat het niet alleen om eetgedrag gaat, maar ook (of juist) om de gedachten en gevoelens daarachter. En omdat het zo lastig en eng is om je eetgewoontes los te laten is het belangrijk dat je snel goede hulp krijgt. En weet dat die er is!

Het succes van de hulp is voor een groot deel afhankelijk van de houding van de persoon met de eetstoornis. Hoe eerlijk is hij of zij? Maar net zo belangrijk is het dat er een klik is tussen de hulpverlener en degene die hulp nodig heeft. Als ouder, partner, vriend of familielid is het dus heel belangrijk om in de gaten te houden of deze hulpverlener wel iemand is die bij uw naaste past.

Het is écht mogelijk om van eetproblemen
of een eetstoornis af te komen

Professionele hulp

Het is de huisarts waar je in eerste instantie heengaat voor hulp. De huisarts kan beoordelen hoe het met de fysieke gesteldheid is en een lichamelijk- en een bloedonderzoek te doen. Verstandig is om te vragen of de huisarts op kalium wil testen, bij een eetstoornis is het risico op een laag kaliumgehalte groot. Verder kan de huisarts proberen de psychische gesteldheid te beoordelen. Daarnaast kan hij een vinger aan de pols blijven houden bij jou en de thuissituatie. Steun en ‘het op de hoogte zijn’ van uw huisarts kan soms van onschatbare waarde zijn.

Bereid het gesprek goed voor. Zet op papier wat je weet en ervaart. Zorg dat je weet wat je wilt zeggen en vragen. Voor een huisarts is het namelijk niet altijd makkelijk om op een spreekuur de eetstoornis goed te herkennen en doorzien.

De huisarts kan doorverwijzen naar allerlei soorten hulp. Wat het beste voor jou, uw kind, partner, broer of zus of vriend(in) is, is natuurlijk afhankelijk van de ernst en vorm van de eetstoornis. De huisarts kan bijvoorbeeld doorsturen naar:

• een coach,

• een assertiviteitscursus,

• een psycholoog/psychiater,

• een RIAGG of GGZ-instelling,

• een polikliniek van een psychiatrisch ziekenhuis of van de

psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) of

• een speciaal behandelcentrum of kliniek voor eetstoornissen.

MENU
WEET